NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Xin quí khách vui lòng bấm vào link dưới để xem nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên 2019.

Link: Nghi Quyet DHCD 2019.pdf

Tin tức khác

Khách Hàng - Đối Tác
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
  • Hôm nay 66
  • Tổng lượt truy cập 590,038